Undervisningsforsøg i fysik
Vestfyns Gymnasium 2001-2003

Forsøgsmodellen er inspireret af den måde, som  f.eks. TDC og Lindøværftet løser opgaver på, hvor arbejdet organiseres i projektgrupper

Ligesom i erhvervslivet er det ikke projektgruppen, der definerer problemet, men projektgruppen har stor indflydelse på, hvordan de løser problemet

  

 

 

 

 

Mit primære mål med forsøgsundervisningen var derfor, at jeg gerne ville have den energi og selvstændighed, der ligger i projektarbejdsformen, og samtidig ville jeg ikke give slip på den faglige styring der ligger i klasseundervisningen.

Selv om træerne ikke vokser ind i himlen, er der mange positive effekter af den ændrede arbejdsform, at både elever og lærer er enige om, at det er ulejligheden værd.

Til traditionelle test er eleverne lige så gode/dårlige, som ved traditionel undervisning, men derudover er eleverne blevet:

 • Mere selvstændige
 • Bedre til selv at tilrettelægge indlæringen
 • Bedre til selv at strukturere eget arbejde
 • Bedre til at samarbejde

 

Projektmodel

 1. Eleverne præsenteres for et umiddelbart forståeligt problem. Det er deres opgave at løse problemet i små projektgrupper.
 2. Problemet er så komplekst, at det kun kan løses ved hjælp af modeller.
 3. De anvendte begreber skal forklares i projektrapporten.
 4. De anvendte modeller skal forklares/dokumenteres i rapporten.
 5. Læreren laver projektunderstøttende teoriundervisning (ideelt set kommer forelæsningen først, når eleven har et erkendt behov for netop denne undervisning).
 6. Læreren fungerer som sparringspartner og konsulent.
 7. Læringen understøttes af opgaveregning i projektgrupperne.