Billedserier

 

• Vand i haven »

Billeder fra damme og vandløb.

 

• Aftenstemning »

Det er også hyggeligt med lys i haven.

 

Havedammene

 

 

 

3 damme og 25 meter bæk

 

I forhaven er der en lille dam i det østligste af haven, hvor lysthuset ligger. Her starter vandstrømmen i et lille tilløb til dammen.

 

Fra denne dam løber en bæk tværs gennem haven til den store dam ved huset. Den store dam har pumpe, der sender vandet op til starttilløbet i et stort rør under bækken.

 

Vandfordampningen fra overfladerne kompenceres ved at regnvand føres fra nedløbsrør til to tilløb, der munder ud i den store dam. Det meste af tagarealet på huset bruges således til supplering af vandet i systemet. I perioder med for megen regn er der overløb til kloak.

 

I dammene er der guldfisk, guldemder og en enkelt blåemde. For et par år siden blev der også udsat suder, men de er ikke med sikkerhed set siden.

 

 

I baghaven er den gamle pool omdannet til surbundsbed og koi-karpe bassin

Swimmingpool?

 

 

Da vi købte huset, var der swimmingpool på terassen. I de første år havde vi glæde af den, men da den var af ældre dato, skulle den efterhånden renoveres med ny folie og ny pumpe. Da vi aldrig har været meget hjemme om sommeren, syntes vi at arbejdet med pasning ikke stod mål med udbyttet. Derfor valgte vi at nedlægge den.

 

Rørindstallationer og pumpe og sandfilter er stadig intakt og det er selvfølgelig muligt at reetablere poolen.